باشگاه مشتریان ابری
باشگاه مشتریان ابری

با توافق صورت گرفته با شرکت ابرآروان امکان استفاده از نرم افزار باشگاه مشتریان مشتری مدار در بازارچه ابری ابرآروان محیا شد بر این اساس میتوان از این پس محصول باشگاه مشتریان گروه رایان را از طریق بخش بازارچه ابری ابرآروان راه اندازی و از امکانات آن استفاده نمود . برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با مشتری مدار میتوانید وارد وب سایت آن به آدرس moshtarimadar.com شوید .