01
اعتقاد به هدف
در داده پردازان راستین رسیدن به هدف به معنای پایان کار نیست. ما همواره اهداف بزرگتری را دنبال می کنیم
02
روحیه تیمی
در داده پردازان راستین، ما بر این باوریم که مجری پروژه های موفق تنها یک فرد نیست، بلکه اتفاقات خوب توسط یک تیم انجام می پذیرد.
03
پیگیری و پشتکار
معتقدیم که پیگیری و پشتکار یکی از اصول اولیه برای موفقیت میباشد و با پشتکار، دستیابی به هرچیزی امکان پذیر است.
04
تلاش برای پیشرفت
ما همواره خواستار پیشرفت شما هستیم. زیرا پیشرفت هر عضو یک مجموعه، موفقیت را به همراه دارد، و بر عکس پیشرفت مجموعه باعث بهبود وضعیت اعضا می باشد.
به ما بپیوندید
ثبت فرم استخدام
کارشناس تحلیل و مدیریت ریسک
تحلیلگر هوش تجاری
مدیر بازاریابی و فروش
مدیر امور اداری و سازمانی
کارشناس ارزیابی
متخصص بازاریابی و تحقیقات بازار
تحلیلگر اطلاعات مالی و سرمایه گذاری
کارشناس تحلیل و مدیریت ریسک

شرح وظایف
 • نظارت بر برنامه ریزی و اجرای برنامه‌های آموزشی مرتبط با حوزه حرفه ای و تخصصی شرکت
 • نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه‌های عملیاتی و اجرای صحیح و به موقع برنامه‌ها براساس اولویت‌ها و سیاست‌های تعیین شده
 • نظارت و همکاری در برآورد و پیش‌بینی بودجه مورد نیاز مدیریت ریسک
 • بررسی و تدوین سناریو و دستورالعملهای لازم در خصوص کنترل ریسک
 • تجزیه و تحلیل ریسکهای موجود و انجام بازنگریهای لازم و بروزرسانی آنها
 • کنترل و نظارت بر مراحل اجرای مدیریت ریسک
 • تدوین ساز و کارهای لازم به منظور درجه بندی ریسکهای موجود
 • شناسایی ریسکهای جدید در فواصل زمانی مشخص
 • شناسایی ریسکهای موجود در سازمان و اولویت بندی و ارزیابی و تجزیه و تحلیل آنها
 • ارتباط و هماهنگی با سایر سازمانها و واحدها در خصوص بررسی و حل و فصل مسایل و مشکلات فی مابین
 • تخصیص منابع و امکانات مورد نیاز جهت کنترل ریسک
 • کنترل و نظارت بر فرایندهای مدیریت ریسک در راستای حصول اطمینان از رعایت کلیه مقررات و ضوابط تدوین شده و ارائه طریق در بهبود فرایندهای جاری
 • نظارت و همکاری در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت ریسک
 • تخصیص منابع و امکانات مورد نیاز جهت کنترل ریسک
 • رعایت آخرین قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه
تحلیلگر هوش تجاری

شرح وظایف
 • مسلط به نرم‌افزار Tableau یا Power BI
 • مسلط به مبانی و الگوریتم‌های هوش تجاری و داده کاوی
 • توانمندی در شناخت الگوها و روابط بین داده‌ها
 • توانمندی در تحلیل داده‌ها توسط روش‌های آماری
 • آشنا با روش‌های مستندسازی، گزارش‌نویسی، شبیه‌سازی و مدلسازی داده‌ها
مدیر بازاریابی و فروش

شرح وظایف
 • تسلط به استراتژی‌های بازاریابی و فروش
 • تسلط به فنون فروش و ارتباط با مشتریان
 • تسلط به انواع قراردادها و تفاهم نامه های فروش و بازاریابی
 • تسلط به روش های تبلیغات سنتی و دیجیتال
مدیر امور اداری و سازمانی

شرح وظایف
 • همکاری در تنظیم و اصلاح شرح وظایف و فرآیندهای مشاغل در سازمان
 • نظارت بر فرآیند ارزشیابی واحدها
 • اجرای سیاست‌ها و خطی‌مشی‌های سازمان در زمینه‌های امور اداری، استخدامی و پشتیبانی
 • انجام تمامی امور اداری درون سازمانی و برون سازمانی
کارشناس ارزیابی

شرح وظایف
 • تدوین برنامه زمان‌بندی پروژه در سطوح مختلف عملیاتی و نظارت بر اجرای بهینه‌ی آن
 • بازنگری منظم و دوره‌ای برنامه عملیاتی در راستای تحقق برنامه ها و پروژه‌های استراتژیک شرکت و ارائه راهکارهای اصلاحی در صورت نیاز
 • تهیه گزارش‌های تحلیلی از وضعیت جاری برنامه‌های عملیاتی در بخش های مختلف
 • ارائه گزارش‌های تحلیلی ادواری از عملکرد بخش‌های عملیاتی شرکت
 • شناسایی و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار بر عملکرد شرکت
متخصص بازاریابی و تحقیقات بازار

شرح وظایف
 • تسلط به فرآیندهای اجرایی تحقیقات بازار
 • مدیریت برگزاری جلسات تحقیقات بازار و نظارت بر اجرای فرآیندها
 • تدوین پرسشنامه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای آماری
 • تهیه گزارش‌های منظم و شفاف تحلیل بازار و نیاز سنجی
تحلیلگر اطلاعات مالی و سرمایه گذاری

شرح وظایف
 • ارزیابی داده های جاری و گذشته
 • مطالعه روندهای اقتصادی و سیاسی موثر بر بازارهای مالی به منظور ارائه راهکار
 • تهیه گزارش‌های مکتوب
 • مطالعه صورت های مالی و تحلیل قیمت ها، فروش ها، هزینه ها، مخارج برای تعیین ارزش شرکت از طریق پیش‌بینی درآمد آینده آن
بستن